Friday, January 21, 2011

నువ్వేదో పోటుగాడివని ... తెలంగాణ తెస్తావని ... మమ్మల్ని ఉద్దరించేస్తావని నీతో నడిచాం ... పిట్ట కథలు సొల్లు కబుర్లు తప్ప నీతాన ఏమీ లేదు ...


2 comments: