Monday, July 11, 2011

కోదండరాం గారికి ఆంధ్రావంటలు బాగా నచ్చేసినట్టున్నాయ్ ... మాట్లాడితే వంటావార్పు అంటున్నాడు


13 comments:

 1. ప్రవీణ్ గారికి సంబంధం లేని విషయాన్నీ బాగానే reference ఇచ్చారు కాని దానికి సమాధానం.దీనికి పుంఖాను పుంఖాలుగా reply ఇస్తారు నాకు తెలుసు అంట ఓపిక నాకు లేదు కాని దీనికి నా బదులు.
  మేము A B C లు చదువుకుంటే వాళ్ళు A B C చదువుతారు అ ఆ లు చదివితే అంద్రోళ్ళు కూడా అదే చదువుతారు
  ఇంకా చెప్పొచ్చు ఎర్ర చీర కట్టుకున్నదల్లా నా పెళ్ళామే అనేసి. ఇక్కడే తెలుస్తుంది logical thinking పెడసరి వాదానికి వ్యత్యాసం.

  ReplyDelete
 2. సంబంధం లేని విషయం కాదు నాయనా. తమ ప్రాంతంలో రోడ్ల మీద వంటలు చేస్తే ఎవరూ రానప్పుడు తెలంగాణావాళ్ళని విమర్శించడం ఎందుకు?

  ReplyDelete
 3. @Praveen Sarma:

  This is not an isolated example. The so called samakyavadis have used several tactics to ridicule, isolate and humiliate Telangana but are silent when their own folks copy the same.

  The statement "ఎర్ర చీర కట్టుకున్నదల్లా నా పెళ్ళామే" is as ridiculous as "andhera pradesh is a land of every Telugu speaking person". Language can never be a unifying factor.

  ReplyDelete
 4. ఈ 55 ఏళ్ళలో రాష్ట్రంలోని రెండు వందల కులాలని ఎన్నడూ ఏకీకరించడానికి ప్రయత్నించలేదు కానీ ప్రాంతం బేసిస్ మీదే తెలుగువాళ్ళని ఏకీకరించాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు?

  ReplyDelete
 5. ఒక జాతి లేదా ఒక దేశం లేదా ఒక రాష్ట్రం లను ఏకీకరించడానికి లేదా విడగొట్టడానికి ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక factor ఉండి ఉంటుంది . సాధారణంగా అది బాష అయ్యి ఉంటుంది. ఇది అన్ని చోట్ల నిరూపించబడినదే . ఇప్పుడు తెలంగాణ విషయంలో కూడా (కలిసి ఉండాలనే విషయంలో ) బాషదే ఆధిపత్యం. ఒక బాష మాట్లాడేవాళ్ళు ఒక చోట ఉండాలనేది అసలు తప్పే కాదు . ఉదాహరణకు యూరోపియన్ యూనియన్‌లో ప్రతి దేశానికి తమదైన ఒక ప్రత్యేకమైన బాష ఉంది. కొన్ని దేశాలైతే మన రాష్ట్రంలోని ఒక్కో జిల్లా అంత ఉంటుంది. అయినా తమ బాష కారణంగా అవి తమ ప్రత్యేకతను నిలుపుకుంటూనే ఉన్నాయి . అంతెందుకు ... శ్రీలంకలో ఉన్న తమిళులు బాష కారణంగానే కదా పరాయి దేశంలో కూడా పోరాటాలు చేస్తున్నారు.

  ReplyDelete
 6. యూరోప్‌లోనే జెర్మన్ భాష మాట్లాడేవాళ్ళకోసం జెర్మనీ, ఆస్ట్రియా అనే రెండు దేశాలు ఉన్నాయి. బెర్లిన్ గోడ కూలిపోవడం గురించి మాట్లాడే సమైక్యవాదులు ఆస్ట్రియా గురించి కావాలనే మర్చిపోతారు.

  ReplyDelete
 7. babu praveen,

  what is the relation between austria and berlin wall? Austria has its own history, culture, traditions. And german is the not only official language in austria. There are many other countries who's official language is also german in europe. they use 'german' not only as a language but also as an ethnic group. Germany and austria relation is very much different to andhra and telangana issue. So, please don't bring germany-austria thing every time.

  ReplyDelete
 8. Majority of the Austrians speak German language. Even Germany has non-German speakers like Poles. Analysis Sreenu exampled about EU nations. So, I replies about Austria. Historically, Hungary was part of Austria before the bifurcation of Austro-Hungarian empire. So, some people in Austria still speak Hungarian language. Don't speak with half-baked knowledge being unaware about history.

  ReplyDelete
 9. Majority of the Austrians speak German language. Even Germany has non-German speakers like Poles. Analysis Sreenu exampled about EU nations. So, I replied about Austria. Historically, Hungary was part of Austria before the bifurcation of Austro-Hungarian empire. So, some people in Austria still speak Hungarian language. Don't speak with half-baked knowledge being unaware about history. I don't think that even Analysis had read the history of Europe.

  ReplyDelete
 10. praveen,

  You didn't tell me about the relation between austria and berlin wall!!! German is majority speaking langauge in Schweiz, Liechtenstein and Luxembourg also. Do you know the reason why there are different countries even though they speak same language. And again hungarian is the not only language in austria. Many people speak slovenian, croatian and italian too.

  ReplyDelete
 11. Analysis Sreenu himself said that EU nations are formed on lingual basis. So, I replied.

  ReplyDelete
 12. Adding to the discussion on language & state:

  Bismarck rejected language as the basis of the state preferring culture (das Vaterland). He opposed integrating Austria & Switzerland into Germany on cultural grounds even though they speak the same language.

  This had nothing to do with religion or dialect. Bavaria (mostly Catholic & speaking a markedly different dialect) was integrated. Similarly the Jews (mostly speaking Yiddish) stayed with their country in all three countries.

  What constitutes a language? Czech & Slovak were considered as dialects as long as they stayed together. Tito attempted to create a language called "Serbo-Croat" that disappeared with the artificial state of Jugoslavia. Scotland & Ireland struggle for identity even though their original languages (both called Gaelic though different) are nearly extinct.

  Anonymous above cites the examples of minority languages in Austria & other countries. This is true of all European countries. None of these countries are monolimgual the way TN & Coastal Andhra are.

  The inability and refusal of Andhras to understand the basis of state formation is the crux of the problem today. Linguistic fanatism is foreign to the Indian way of life.

  ReplyDelete